0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
Ugodnosti za vas / Nagradna igra Sveta knjige
 

Nagradna igra Sveta knjige

 
Odpotujte na Dunaj s Svetom knjige in agencijo Ars longa – izžrebali bomo kar 10 enodnevnih paketov za dve osebi!
 

Čeprav sodi Dunaj med tiste evropske prestolnice, kamor Slovenci najpogosteje potujemo, se vedno znova najde razlog za ponovni obisk nekdanje cesarske prestolnice ...

Tokrat vas vabimo, da si z nami ogledate aktualni razstavi, posvečeni velikanoma renesančnega in baročnega slikarstva, Rafaelu in Rubensu, ter obiščete nekatere kulturnozgodovinske spomenike, ki se sicer radi izmuznejo naši pozornosti. Mednje prav gotovo sodi Zimska palača princa Evgena, ki je biser visokega baroka 17. stoletja. Velja omeniti tudi nekaj redkeje obiskanih cerkva, ki smo jih tokrat uvrstili v program potovanja. Obe razstavi pa bosta v našo bližino pripeljali mojstrovine iz vodilnih svetovnih muzejev, kar bo obiskovalcem omogočilo edinstven pregled ustvarjalnosti Rafaela in Rubensa ter njunih del.

V ceno izleta je že vštet tudi ogled razstave Rafael!

Termini: 3. 12. 2017 in 6. 1. 2018.

Vrednost enega paketa za dve osebi je 118 €. V ceno sta všteti tudi vstopnici za ogled razstave Rafael.

Nagradna igra traja od 1. 10. do 3. 11. 2017. V žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki jih bo organizator Mladinska knjiga Založba, d.d., prejel do 3. 11. 2017. Nagradno žrebanje bo 13. 11. 2017 v prostorih Mladinske knjige Založbe, d.d., v prisotnosti 3-članske komisije. Srečni nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihove članske oz. začasne evidenčne številke pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljene na spletni strani www.svetknjige.si/nagradnaigra ter v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po žrebanju.

 
Obrazec za sodelovanje v nagradni igri
 
Kupon za sodelovanje v nagradni igri lahko NATISNETE

ali pa izpolnite na tem linku KUPON
 
Splošni pogoji nagradne igre
 

PRAVILA ZA NAGRADNO IGRO – MOJA ČLANSKA ŠTEVILKA JE MOJA SREČNA ŠTEVILKA

Nagradna igra traja od 1. 10. do 3. 11. 2017. V žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki jih bo organizator Mladinska knjiga Založba, d.d., prejel do 3. 11. 2017. Nagradno žrebanje bo 13. 11. 2017 v prostorih Mladinske knjige Založbe, d.d., v prisotnosti 3-članske komisije. Srečni nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihove članske oz. začasne evidenčne številke pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljene na spletni strani www.svetknjige.si/nagradnaigra ter v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po žrebanju. Člani Sveta knjige sodelujejo v nagradni igri s kuponom, ki ga pridobijo v klubskih centrih po Sloveniji ali na spletni strani www.svetknjige.si/nagradnaigra. Člani lahko sodelujejo tako, da odgovorijo na 2 nagradni vprašanji, ki ju najdejo na kuponu ali na spletni strani www.svetknjige.si/nagradnaigra. Kupon z odgovorom se lahko odda v klubskem centru, pošlje po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba, d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA IGRA, ali pa se izpolni spletni obrazec na www.svetknjige.si/nagradnaigra. Za kupone nagradne igre, ki bodo poslani po pošti, poštnina ni poravnana. Nečlani lahko sodelujejo tako, da se jim dodeli začasna evidenčna številka, s katero lahko sodelujejo v tej nagradni igri. Nečlani sodelujejo tako, da pošljejo e-sporočilo na naslov svet-knjige@mkz.si, kjer navedejo, da želijo sodelovati v nagradni igri in napišejo svoje podatke (ime, priimek, naslov). Nečlanu se dodeli začasna evidenčna številka iz nabora začasnih številk, ki jo zapiše na nagradni kupon. Vsa ostala pravila sodelovanja veljajo za nečlana enako kot za člana.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založb,a d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo, d.o.o., Ars Longa, d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, smejo v sodelovati v nagradni igri le v primeru, če zakoniti zastopnik oziroma starši pisno odobrijo njihovo udeležbo in prevzem nagrade.

Nagrade, 10 enodnevnih paketov za 2 osebi na Dunaj, vrednost enega paketa je 118 eur, bodo nagrajencem izročene v naravi in predstavljajo neto vrednost nagrade. Nagrade prispeva Akademska potovalna agencija Ars longa, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana. Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. V skladu z Zakonom o dohodnini je organizator nagradne igre dolžan v imenu nagrajenca plačati akontacijo dohodnine v višini 25% od bruto vrednosti nagrade, ki predstavlja neto vrednost nagrade, povečano s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine. V kolikor nagrajenec svoje davčne številke ne sporoči do 21. 11. 2017 na sedež organizatorja (Mladinska knjiga Založba, d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana – za nagradno igro), mu nagrade ne moremo izročiti. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Če izžrebanci ne bodo utegnili potovati na nobenega od določenih terminov (3. 12. 2017 ali 6. 1. 2018), bodo bon lahko unovčili na enem izmed drugih potovanj v agenciji Ars longa v enaki vrednosti, to je 118 EUR. Veljavnost bona je 1 leto od prejema.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Vsak sodelujoči oz. zakoniti zastopnik ali starš sodelujočega (v kolikor je otrok sodelujoči v nagradni igri) s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba, d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. ali njihovi pogodbeni obdelovalci za potrebe te nagradne igre pa tudi z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in podatki otroka (v kolikor je otrok sodelujoči v nagradni igri) za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica soglasja ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da določena družba v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali podatke otroka za namen neposrednega trženja ali proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na svoje stroške.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški poštnine itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro sprejema organizator nagradne igre na naslov Mladinska knjiga Založba, d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja. Organizator ne nosi nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala oz. bi jo nagrajenec utrpel pri udeležbi na potovanju. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.svetknjige.si/nagradnaigra ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na naslov svet-knjige@mkz.si. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja.

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovi kapital 5.141.149,22 EUR.

 
Srečni nagrajenci
 
V ponedeljek, 13. novembra 2017, smo v nagradnem žrebanju Sveta knjige in agencije Ars longa v nagradni igri Odpotujte na Dunaj izžrebali 10 srečnih nagrajencev, ki imajo naslednje članske oz. začasne evidenčne številke:

7924327
5009113
7701600
6272280
8010977
8007114
1675578
4363735
1834811
 000233

Čestitamo!