0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
Ugodnosti za vas / NAGRADNA KRIŽANKA
 

NAGRADNA KRIŽANKA

 
Bodite med izžrebanci, ki bodo prejeli lepe nagrade!
 
V ponedeljek, 8. junija 2020, smo izžrebali srečne nagrajence! Čestitamo!

 

 
  1. nagrada:

  BON Sveta knjige v vrednosti 40 € (5x)

   Ula Pihler
   Katarina Lavrič
   Arian Pohlen
   Barbara Zavrl
   Božena Stibilj

 
  2. nagrada:

  BON Sveta knjige v vrednosti 30 € (5x)

 
Andrej Markovič
  Lea Manfreda Jeram
  Kristina Suhadolnik
  Nataša Mlekuž
  Nika Kučuk

  
  3. nagrada: Zdravje iz kuhinje (10x)

  Mojca Sanabor
  Tea Zorn
  Robert Meolic
  Bojana Šturm
  Dragica Setnikar Kuclar
  Kornelija Urbanč
  Mihael Nedeljko
  Natalija Tertinek
  Samo Majdič
  Tatjana Ličen
 

 
  4. nagrada: Velika knjiga o zelenjavi (10x)

  Marija Marolt
  Bojana Slabe
  Edita Šparaš
  Janez Kotnik
  Jasmina Ignjatović
  Stanislava Kološa
  Marija Garić
  Slavica Strniša
  Majda Hostnik
  Darinka Avsec


  5. nagrada: Grelnik vode (6x)

  Živa Šuta
  Ksenija Primc
  David Gjerek
  Ivan Budja
  Katjuša Kresnik
  Metka Rot
 
  6. nagrada: Mešalnik za smothie (5x)

  Majda Intihar
  Danica Starkl
  Ivan Tušek
  Silva Čušin
  Petra Lozinšek
  
   7. nagrada: Ponev (4x)

  Ljiljana Poznanović
  Nevenka Kovačič
  Zdenka Bartol
  Anamarija Agnič
 
 
Splošno o nagradni igri
 
Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, ki so določene v pravilih, ki so v celoti objavljena na ovitku kataloga Sveta knjige 2/2020 in na www.svetknjige.si/krizanka3. Udeleženci nagradne igre se z oddajo nagradnega kupona strinjajo s pogoji nagradne igre in z objavo imena in priimka med nagrajenci te nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujete le z dvema kuponoma, nakup ni pogoj za sodelovanje.

Kako sodelujte v nagradni igri?

Geslo oz. rešitev križanke prepišite v označeno polje na kuponu. Izpolnjen kupon nam pošljite na naslov Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana s pripisom Nagradna križanka, najkasneje do 5. 6. 2020. Poštnina za kupone, ki bodo poslani po pošti, ni poravnana.
 
 
Pravila nagradne igre
 

PRAVILA ZA NAGRADNO IGRO – križanka:

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKZ). Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovi kapital 5.141.149,22 EUR. Nagradna igra traja od 1. 4. do 5. 6. 2020. V žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki jih bo organizator MKZ prejel do 5. 6. 2020. Nagradno žrebanje bo 8. 6. 2020 v prostorih MKZ v prisotnosti 3-članske komisije in ne bo javno. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, najpozneje v desetih dneh po žrebanju bodo njihova imena in priimki objavljeni na spletni strani www.svetknjige.si/krizanka3 ter v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po žrebanju. V nagradni igri se lahko sodeluje s pravilno napisanim geslom na kuponu, ki bo objavljen v rednem katalogu Sveta knjige 2/2020 ali na spletni strani www.svetknjige.si/krizanka3. Kupon s pravilno rešenim geslom se pošlje po pošti na naslov Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA, ali pa se izpolni spletni obrazec. Za kupone nagradne igre, ki bodo poslani po pošti, poštnina ni poravnana. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbah MKZ, Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo, d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Nagrade bodo poslane na naslov, ki bo naveden na kuponu, v roku 30 dni po žrebanju, razen če ni dogovorjeno drugače. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Udeleženec nagradne igre lahko pošlje samo 2 nagradna kupona. V primeru, da je večkrat izžreban, nagrado prejme zgolj enkrat. V primeru, da je račun za nakup v enoti Sveta knjige nižji od vrednosti vrednostnega bona, se razlike v gotovini ne vrača, če bo račun višji, se razliko doplača. Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da MKZ, Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo, d. o. o. ali njihovi pogodbeni obdelovalci za potrebe te nagradne igre pa tudi z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica soglasja ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da določena družba v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali podatke otroka za namen neposrednega trženja ali proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na svoje stroške. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški poštnine itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro sprejema organizator nagradne igre na naslov MKZ, Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.svetknjige.si/krizanka3 ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Dobitnik soglaša z javno objavo svojega imena. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si ali pokličete na tel. št. 01 241 34 10.