0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
Ugodnosti za vas / POMLADNA NAGRADNA KRIŽANKA
 

POMLADNA NAGRADNA KRIŽANKA

 
Bodite med izžrebanci, ki bodo prejeli lepe nagrade - 10 nagradnih bonov Sveta knjige v vrednosti 40 €.
 
Spoštovane članice, spoštovani člani,

nagradna igra je končana. Nagradno žrebanje bo 24. 4. 2024 v prostorih MKZ v prisotnosti 3-članske komisije in ne bo javno. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, najpozneje v desetih dneh po žrebanju bodo njihova imena in priimki objavljeni na spletni strani www.svetknjige.si/krizanka1 ter v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po žrebanju.

Zahvaljujemo se vam za poslane kupone.

 
 
Splošno o nagradni igri
 

Splošno o nagradni igri: Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, ki so določene v pravilih, v celoti objavljenih na na strani 74 v katalogu Svet knjige 2/2024 in na www.svetknjige.si/krizanka1. Udeleženci nagradne igre se z oddajo nagradnega kupona strinjajo s pogoji nagradne igre, z uporabo posredovanih osebnih podatkov za namene posredovanja nagrade ter z objavo imena in priimka med nagrajenci te nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujete le z dvema kuponoma, nakup ni pogoj za sodelovanje.

Kako sodelujete v nagradni igri? Geslo oz. rešitev križanke prepišite v označeno polje na kuponu. Izpolnjen kupon nam pošljite na naslov Svet knjige,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana s pripisom Nagradna križanka, najkasneje do 21. 4. 2024.

Poštnina za kupone, ki bodo poslani po pošti, ni poravnana.
Geslo nam lahko posredujete tudi preko spletnega obrazca na www.svetknjige.si/krizanka1.

 
Pravila nagradne igre
 

PRAVILA ZA NAGRADNO IGRO – KRIŽANKA:

Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKZ). Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovi kapital 5.141.149,22 €.

Nagradna igra traja od 1. 4. do 21. 4. 2024. V žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki jih bo organizator MKZ prejel do 21. 4. 2024. Nagradno žrebanje bo 24. 4. 2024 v prostorih MKZ v prisotnosti 3-članske komisije in ne bo javno. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, najpozneje v desetih dneh po žrebanju bodo njihova imena in priimki objavljeni na spletni strani www.svetknjige.si/krizanka1 ter v rednem katalogu Sveta knjige, ki bo izšel po žrebanju. V nagradni igri se lahko sodeluje s pravilno napisanim geslom na kuponu, ki bo objavljen v rednem katalogu Sveta knjige 2/2024 ali na spletni strani www.svetknjige.si/krizanka1. Kupon s pravilno rešenim geslom se pošlje po pošti na naslov Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA, ali pa se izpolni spletni obrazec na www.svetknjige.si/krizanka1. Za kupone nagradne igre, ki bodo poslani po pošti, poštnina ni poravnana. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbah MKZ, Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo, d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Nagrad v naravi ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV. Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 € oz. oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84,00 € v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Nagrade bodo poslane na naslov, ki bo naveden na kuponu, v roku 30 dni po žrebanju, razen če ni dogovorjeno drugače. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Udeleženec nagradne igre lahko pošlje samo 2 nagradna kupona. V primeru, da je večkrat izžreban, nagrado prejme zgolj enkrat. Vprimeru, da je račun v enoti Sveta knjige nižji od vrednosti vrednostnega bona, se razlike v gotovini ne vrača, če bo račun višji, se razliko doplača. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočih nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški poštnine itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro sprejema organizator nagradne igre na naslov MKZ, Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne) resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.svetknjige.si/krizanka1 ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Dobitnik soglaša z javno objavo svojega imena. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov klubi@mladinska-knjiga.si ali pokličete na tel. št. 080 12 05. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo vpisane osebne podatke uporabili za namen izvedbe nagradne igre. Več o tem in pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani: https://www.mladinska-knjiga.si/politika-zasebnosti-mkz-mkt. E-naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je: dpo@mladinska-knjiga.si. Udeleženci v nagradni igri dovoljujejo, da organizator do izpolnitve namena vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko osebnih podatkov nagrajencev in udeležencev izključno za namene obveščanja o nagradni igri kar med drugim vključuje tudi obveščanje javnosti o rezultatih nagradne igre in izpolnjevanje davčnih obveznosti. Udeleženec ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Pisni preklic za obdelavo podatkov lahko pošlje na: dpo@mladinska-knjiga.si.