0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:

Izpolnite e-pristopnico in se pridružite Svetu knjige!

 
 

Izkoristite 8 največjih prednosti članstva v Svetu knjige!

1. Bogat izbor knjižnih uspešnic več kot 20 založb,
2. Vedno najmanj 20 % - pa tudi do 70 % popust,
3. Bogata dodatna ponudba glasbe, filmov, igrač in iger,
4. Kar 22 klubskih centrov po vsej Sloveniji,
5. Prijazni in strokovni svetovalci, ki vam pomagajo pri nakupu,
6. Brezplačen katalog vsako četrtletje s ponudbo najmanj 700 izdelkov,
7. BonusPLUS, posebna ugodnost za člane pri nakupu najnovješih izdaj,
8. Na www.svetknjige.si več kot 1200 naslovov in naročanje 24 ur vsak dan.


PRISTOPNICA ZA NOVE ČLANE:

  • DA, SPREJMEM KNJIGE V VREDNOSTI 50 EUR IN ZANJE PLAČAM LE 1 EUR!

Kako?

- Izberem za 50 EUR knjig s spodnjega seznama,
- izpolnim on-line pristopnico,
- plačam le 1 EUR po povzetju (stroški pošiljanja so 3,98 €),
- uživam ob branju. 

Naročeno boste prejeli v 8 dneh po prejemu naročila, člansko izkaznico pa v roku 14 dneh. Če izberete več kot za 50 EUR knjig, doplačate razliko, če izberete manj kot za 50 EUR knjig, Svet knjige ne izplača razlike.                                          
 
Naročam knjige v vrednosti 50 EUR - plačam le 1 EUR!
 
 
ZDRAVILNE RASTLINE NA SLOVENSKEM
ZDRAVILNE RASTLINE NA SLOVENSKEM

Cena: 99,98 EUR  za vas: 79,95 EUR
Količina:
 
220 STOPINJ POŠEVNO
220 STOPINJ POŠEVNO

Cena: 32,99 EUR  za vas: 26,35 EUR
Količina:
 
JASNO IN JEDRNATO: ZGODOVINA
JASNO IN JEDRNATO: ZGODOVINA

Cena: 34,99 EUR  za vas: 27,95 EUR
Količina:
 
POVEJ MI, ZAKAJ?
POVEJ MI, ZAKAJ?

Cena: 24,94 EUR  za vas: 19,95 EUR
Količina:
 
BABIČINA NAJBOLJŠA DOMAČA ZDRAVILA
BABIČINA NAJBOLJŠA DOMAČA ZDRAVILA

Cena: 29,99 EUR  za vas: 23,95 EUR
Količina:
 
SUPER NARAVA
SUPER NARAVA

Cena: 29,95 EUR  za vas: 23,95 EUR
Količina:
 
KAKO Z IGRO SPODBUJATI MISELNI RAZVOJ OTROKA
KAKO Z IGRO SPODBUJATI MISELNI RAZVOJ OTROKA

Cena: 19,95 EUR  za vas: 15,95 EUR
Količina:
 
KAKO IZGORETI
KAKO IZGORETI

Cena: 29,99 EUR  za vas: 23,95 EUR
Količina:
 
MODROST VOLKOV
MODROST VOLKOV

Cena: 24,99 EUR  za vas: 19,95 EUR
Količina:
 
TOLE BO BOLELO
TOLE BO BOLELO

Cena: 24,99 EUR  za vas: 19,95 EUR
Količina:
 
DESET PRISRČNIH TRMOGLAVK
DESET PRISRČNIH TRMOGLAVK

Cena: 24,94 EUR  za vas: 19,95 EUR
Količina:
 
TI POVEM ZGODBO?
TI POVEM ZGODBO?

Cena: 22,35 EUR  za vas: 19,35 EUR
Količina:
 
POBEGLA NEVESTA
POBEGLA NEVESTA

Cena: 34,99 EUR  za vas: 27,95 EUR
Količina:
 
IZVOR
IZVOR

Cena: 34,99 EUR  za vas: 27,95 EUR
Količina:
 
 
 
Novi član
 
Ime:*
 
Priimek:*
 
Naslov / hišna številka:*
 
Poštna številka / kraj:*
 
Država:*
 
Datum rojstva:
 
 
 
Telefon:
 
E-poštni naslov:*
 
Komentar:
 
 
Podatki o staršu ali skrbniku (v primeru včlanitve mladoletne osebe)
 
Ime starša ali skrbnika:
 
Priimek starša ali skrbnika:
 
Naslov / hišna številka:
 
Poštna številka / kraj:
 
Telefon:
 

Naročeno boste prejeli v 8 dneh po prejemu naročila, člansko izkaznico pa v roku 14 dneh. Če izberete več kot za 50 EUR knjig, doplačate razliko, če izberete manj kot za 50 EUR knjig, Svet knjige ne izplača razlike.

                                                  
 

DA, želim postati član oz. dovoljujem, da moj otrok/varovanec postane član knjižnega kluba SVET KNJIGE pri Mladinski knjigi Založbi d. d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Kot član lahko uveljavljam vse ugodnosti kluba. Sprejemam članske obveznosti oz. se zavezujem, da za članske obveznosti člana, ki sem ga vpisal v knjižni klub, odgovarjam kot solidarni porok. Članstvo sprejemam za najmanj dve leti. Soglašam, da me v okviru četrtletja obveščate o ponudbah po e-pošti, telefonu, SMS sporočilih in navadni pošti.

Pogodba o članstvu se sklene z izpolnitvijo in potrditvijo spletne pristopnice oz. naročilnice. MKZ člana naproša, da pred potrditvijo pristopnice/naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v pristopnice/naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem člana na to opozoril in član brez dopolnitve pristopnice/naročila ne bo mogel oddati. Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve.

Članstvo se avtomatično podaljšuje, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po oddaji izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo konec naslednjega četrtletja. Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige. V ta namen lahko član neobvezno uporabo pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si ali po faksu na št. 01 425-0185.

Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in da ne pride do izstopa iz knjižnega kluba pred potekom dveletnega roka. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust, uveljavljen ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v roku, se lahko član oz. v primeru, da je le ta brez poslovne sposobnosti njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene.

V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Član bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 20. 2., 20. 5., 20. 8. in 5.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku po povzetju. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. Če do roka nakupa ne bo nič izbrano, član soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh po prejetju. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku/solidarnemu poroku knjigo četrtletja.

MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejemamo na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bomo rešili v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si ali po faksu na št. 01 425-0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »Za Svet knjige«. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja o članstvu v knjižnem klubu, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in članom skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka še omejeno časovno obdobje po prenehanju članstva v knjižnem klubu, z upoštevanjem strogih  pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov  upravljavca in interesov ter pravic člana. Član ima po prenehanju članstva kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo.  Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mkz.si.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si. Klubska pravila si lahko preberete na www.svetknjige.si/klubskpravila.

Splošne pogoje si lahko natisnete na povezavi Pogoji


OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE O ČLANSTVU

Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe o članstvu v Svetu knjige odstopi od pogodbe. Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE
 

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-mail ___________________________________

Številka in datum pristopnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige.

Opombe: __________________________________________________________________________________________________________

datum in podpis potrošnika: _________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POSAMEZNEGA NAROČILA

Pravica do odstopa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oziroma zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da brez navedbe razlogov v 14 koledarskih dneh, oziroma v primeru prodaje na obroke v 15 koledarskih dneh, odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Edini strošek, ki bremeni potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Obvestilo o odstopu od pogodbe oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov svet-knjige@mladinska-knjiga.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425-0185. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji obrazec. Obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka.

 

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Mladinska knjiga Založba d.d. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja odstopne izjave vrnila vsa prejeta plačila. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, ki je dolžan vrniti blago najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je Mladinsko knjigo Založbo d.d. obvestil o odstopu od pogodbe, pri čemer lahko Mladinska knjiga založba d.d. vračilo že prejetih plačil zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

 

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

Ime in priimek potrošnika _______________________

Naslov potrošnika ____________________________

Telefonska številka ali e-mail ___________________________________

Številka in datum računa/naročilnice _______________________________________

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke (navedite naziv izdelka ter količino):___________________________________________________________________________

 

Kupnina naj se vrne z bančnim nakazilom na TRR št. SI56 _______________________, ki je odprt pri _______________________________________________.

Opombe: _____________________________________________________________

 

datum in podpis potrošnika: _________________________________________________________

Obrazec si lahko natisnete na povezavi Obrazec

Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in uporabe piškotkov
 

 

Strinjam se s splošnimi pogoji: Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo, Klubskimi pravili in Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja, ki sem jih prebral in jih razumem:
*

 
 
Pristopam
 
NAZAJ NA PRVO STRAN