0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Splošni pogoji poslovanja in naročanja
 

Splošni pogoji poslovanja in naročanja

 
 
Splošni pogoji
 
Ti splošni pogoji se uporabljajo za sklenitev pogodbe o posameznem naročilu knjige, ki ga opravi član kluba Svet knjige pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ člana oz. njegovega zakonitega zastopnika/solidarnega poroka naproša, da pred oddajo naročilnice pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Dokazila o posameznem naročilu so skupaj s splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve. Pogodba o posameznem naročilu je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila.

Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo, ki je odvisna od višine odkupne vrednosti, in sicer: do 98,00 EUR: 1,05 EUR, nad 98,00 EUR do 501,00 EUR: 1,07 % od vrednosti, nad 501,00 EUR: 5,36 EUR. Pri plačilu s kreditno kartico lahko član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poravna kupnino brez dodatnih stroškov.

MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov svet-knjige@mkz.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga najde v katalogu ter na spletnih straneh MKZ, in ga je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov svet-knjige@mkz.si ali po faksu na št. 01 425 0185. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.d., oddelek knjiga – za Svet knjige, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil član. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.

Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen, ter dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki in osebnimi podatki člana neomejeno časovno obdobje oziroma do preklica njegovega soglasja. Navedene družbe lahko za te namene posredujejo podatke druga drugi. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko kadar koli zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanje njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvesti na svoje stroške. V primeru, da član nima poslovne sposobnosti in solidarni porok ni zakoniti zastopnik člana, solidarni porok s podpisom potrjuje, da je od zakonitega zastopnika člana prejel dovoljenje za včlanitev člana in uporabo njegovih osebnih podatkov.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com.