0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Splošni pogoji poslovanja in naročanja
 

Splošni pogoji poslovanja in naročanja

 
 
Splošni pogoji
 

: Ti splošni pogoji se uporabljajo za sklenitev pogodbe o posameznem naročilu knjige, ki ga opravi član Sveta knjige oziroma v njegovem imenu njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok pri Mladinski knjigi Založbi d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ člana oz. njegovega zakonitega zastopnika/solidarnega poroka naproša, da pred oddajo naročilnice pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Dokazila o posameznem naročilu so skupaj s splošnimi pogoji poslovanja in naročanja, veljavnimi v času naročila, shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu brezplačno dostopna na podlagi njegove zahteve, ki jo pošlje na elektronski naslov klubi@mladinska-knjiga.si ali po pošti na Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Pogodba o posameznem naročilu je sklenjena za obdobje od oddaje naročila do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine.

MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri plačilu s kreditno kartico lahko plačnik poravna kupnino brez dodatnih stroškov, pri plačilu preko UPN obrazca ali preko spletne banke pa je višina provizije za izvedbo plačila odvisna od cenika posameznega ponudnika te storitve.

MKZ skladno z 71.–88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109.–120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga oz. vsebine. Reklamacije, pritožbe oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga oz. vsebine MKZ sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v vsakokrat aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov klubi@mladinska-knjiga.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Pravice iz naslova neskladnosti je mogoče uveljavljati, če se o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ta rok ne velja v primerih, ko je predmet nakupa digitalna vsebina. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. Član mora MKZ v zgoraj navedenem roku obvestiti o odstopu od naročila z nedvoumno izjavo o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga najde tudi v katalogu ter na spletnih straneh MKZ www.svetknjige.si, in ga je potrebno poslati na elektronski naslov klubi@mladinska-knjiga.si po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Svet knjige, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Če član ne uporabi obrazca za odstop, pripravi svojo nedvoumno izjavo o odstopu, ki vsebuje vsaj ime in priimek člana, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke člana (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR, če želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun. Če član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »za Svet knjige«. Tudi vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka, bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil član, razen če se je član izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja o članstvu v knjižnem klubu, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi zakonitega interesa za preprečevanje prevar in zlorab ter za neposredno trženje. V slednjem primeru takšna obdelava poteka še omejeno časovno obdobje po prenehanju članstva v knjižnem klubu, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic člana. Član oz. njegov zakoniti zastopnik ima po prenehanju članstva kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska-knjiga.si/politikazasebnostimkz. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si. Članstvo v Svetu knjige traja najmanj dve leti. Članska dolžnost pa je le 1 nakup vsako četrtletje. Če naročila ne prejmemo do objavljenega roka za nakup, vas kontaktiramo in vam svetujemo. Ažurirana pravila članstva si lahko preberete tudi v Splošnih pogojih članstva, ki so dostopni na www.svetknjige.si/klubskapravila.

Nazadnje spremenjeno: 23. 3. 2023