0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Splošni pogoji poslovanja in naročanja
 

Splošni pogoji poslovanja in naročanja

 
 
Splošni pogoji
 

Ti splošni pogoji se uporabljajo za sklenitev pogodbe o posameznem naročilu knjige, ki ga opravi član kluba Svet knjige pri Mladinski knjigi Založbi, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). MKZ člana oz. njegovega zakonitega zastopnika/solidarnega poroka naproša, da pred oddajo naročilnice pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. Pogodba o posameznem naročilu je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostave blaga in plačila celotne kupnine. MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno v enkratnem znesku. Stroški in pogoji dostave veljajo za območje Slovenije. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije zaračuna provizijo, ki je odvisna od višine odkupne vrednosti pošiljke, in sicer: do 98,00 €: 1,15 €, nad 98,00 € do 501,00 €: 1,17 % od vrednosti, 501,00 €: 5,36 € + 0,30 % od vrednosti. Pri plačilu s kreditno kartico lahko član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok poravna kupnino brez dodatnih stroškov plačilnega prometa. MKZ skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga. Reklamacije in pritožbe oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga MKZ sprejema na spodaj navedene kontakte. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Pravice iz naslova neskladnosti je mogoče uveljavljati, če se o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ta rok ne velja v primerih, ko je predmet nakupa digitalna vsebina. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok lahko brez navedbe razlogov odstopi od posameznega naročila, sklenjenega na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, v 14 dneh od dneva, ko pridobi dejansko posest nad blagom ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. Član mora MKZ pred potekom zgoraj navedenega roka pisno obvestiti o odstopu od naročila, za kar lahko neobvezno uporabi pisni obrazec, ki ga najde v katalogu ter na spletnih straneh MKZ, in ga je potrebno poslati na spodaj navedene kontakte. Če član ne uporabi obrazca za odstop, pripravi svojo nedvoumno izjavo o odstopu, ki vsebuje vsaj ime in priimek člana, njegov naslov, navedbo knjige ali drugega blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke člana (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR, če želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun. Če član odstopi od posameznega naročila, je dolžan prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini s priporočeno pošiljko vrniti v 14 dneh od dneva, ko je MKZ obvestil o odstopu, na naslov PS Logistika d.o.o., oddelek knjiga – za Svet knjige, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od posameznega naročila, je neposreden strošek vračila blaga. Tudi vrnitev blaga v roku za odstop od posameznega naročila se šteje za sporočilo o odstopu od posameznega naročila. V primeru pravočasnega odstopa od posameznega naročila in vračila že prejetega nepoškodovanega blaga na stroške člana oz. zakonitega zastopnika/solidarnega poroka bo MKZ v roku 14 dni od prejetja odstopne izjave članu vrnila vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil član, razen če se je član izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih knjig oziroma blaga ali dokler član ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Pravice do odstopa od naročila ni pri nakupu zapečatenih avdio- in videoposnetkov ter računalniškega programa, če je bil odprt varnostni pečat.

Z osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja o članstvu v knjižnem klubu, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in članom skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru takšna obdelava poteka še omejeno časovno obdobje po prenehanju članstva v knjižnem klubu, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic člana. Član ima po prenehanju članstva kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.svetknjige.si/splosna-vsebina/3029/politika-zasebnosti-mladinske-knjige-zalozbe. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mkz.si.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 €. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com. Klubska pravila si lahko preberete na www.svetknjige.si/klubskapravila.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med članom in MKZ. Spremenjene splošne pogoje bo MKZ objavil na spletni strani. Če MKZ ne prejme pisne zahteve za prenehanje članstva v 30 dneh od dneva od objave spremenjenih splošnih pogojev, se šteje, da član s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Ti splošni pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo in Klubskimi pravili. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja, Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo in Klubskimi pravili ter da je bil nanje izrecno opozorjen.

Nazadnje spremenjeno: 26. 1. 2023