0
0,00
Vaša košarica je prazna
Hitro naročanje
E-naslov / članska št.:
Geslo:
 
O nas / Klubska pravila
 

Klubska pravila

 
 

Knjižni klub SVET KNJIGE deluje kot klub zvestobe v okviru Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju: MKZ). Splošni podatki MKZ:

Spletna stran: https://www.svetknjige.si/, https://www.mladinska-knjiga.si/

Naslov in sedež: Slovenska cesta 29, Ljubljana

Naslo za stik po pošti: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, , Ljubljana

Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z naročanjem, dostavo, prodajo tiskanih edicij MKZ, reklamacije, zahtevke zaradi neskladnosti blaga in pritožbe: svet-knjige@mladinska-knjiga.si, info.klubi@mladinska-knjiga.si

Telefon: 01/241 34 10

Vpis v register: družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/02643/00

Osnovni kapital: 5.141.149,22 EUR

Matična številka: 5049130

Davčna številka: SI61753181

Član Sveta knjige lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, s soglasjem oziroma dovoljenjem zakonitega zastopnika pa tudi mladoletna oseba. Če starši/zakoniti zastopnik v Svet knjige včlanijo svojega otroka/varovanca, za članske obveznosti člana (svojega otroka/varovanca) odgovarjajo kot solidarni porok. Pogodba o članstvu se sklene s podpisom pristopnice, sklenjena pa je za nedoločen čas z možnostjo izpisa iz kluba po preteku 2 let. S podpisom pristopnice se član izrecno strinja s temi Klubskimi pravili, Splošnimi pogoji poslovanja – članstvo in Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja.

Član lahko takoj od trenutka sklenitve pogodbe o članstvu uveljavlja vse ugodnosti kluba in ima pravico biti obveščen o vseh ugodnostih in akcijah kluba na kontaktne osebne podatke, ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta). Član se z včlanitvijo v klub izrecno strinja, da bo za namene izvajanja te pogodbe (redno izpolnjevanje članskih obveznosti) obveščen o vseh ugodnostih, opomnikih, in akcijah kluba na kontaktne naslove ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta).

Če želi biti član obveščen tudi o drugih ponudbah Mladinske knjige, se mora s tem izrecno strinjati. Pogodba o članstvu je sklenjena za nedoločen čas, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve s sporočilom na zgoraj navedene kontakte. Po posredovanju izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo do konca naslednjega kvartala.

Novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Svet knjige. Nedvoumno pisno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek člana ter zakonitega zastopnika, v kolikor zastopa člana, naslov, kontaktne podatke člana oz. njegovega zakonitega zastopnika - telefonska številka ali e-poštni naslov) lahko član oz. njegov zakoniti zastopnik pošlje na zgoraj navedene kontakte. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh Sveta knjige. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in vsaj dveletnega članstva v knjižnem klubu. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust/ugodnost, uveljavljen/-o ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v zakonskem roku, se lahko član oz. v primeru, da je le-ta brez poslovne sposobnosti, njegov zakoniti zastopnik odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti plačilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika, d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »za Svet knjige«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba o članstvu, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zastopnik dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov.

Član sprejme člansko obveznost, da bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 20.2., 20.5., 20.8. in 5.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno praviloma v enkratnem znesku po povzetju ali s plačilno kartico. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa.

Če do roka nakupa član ne opravi nobenega nakupa, soglaša z nakupom knjige četrtletja. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh od izdaje računa. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku knjigo četrtletja.

MKZ skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga. Reklamacije in pritožbe oz. zahtevke v primeru neskladnosti blaga MKZ sprejema na zgoraj navedene kontakte. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Pravice iz naslova neskladnosti je mogoče uveljavljati, če se o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ta rok ne velja v primerih, ko je predmet nakupa digitalna vsebina. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. Član oz. njegov zakoniti zastopnik mora v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati neskladnost in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr

Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov so dostopne v politiki zasebnosti družbe na naslovu https://emka.si/pages/politika-zasebnosti-mkz-in-mkt.

Vsakokrat veljavna klubska pravila veljajo kot sestavni del pogodbe med članom in MKZ. MKZ lahko spreminja klubska pravila skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Spremenjena klubska pravila bo MKZ objavil na svoji spletni strani. Če MKZ ne prejme pisne zahteve za prenehanje članstva v 30 dneh od dneva, ko objavi spremenjena klubska pravila, se šteje, da član s spremembami soglaša in da spremenjena pravila med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Nazadnje spremenjeno: 26. 1. 2023